Produkty

KSE vyvíjí a vyrábí pyrotechnické iniciační prvky pro použití v bezpečnostních systémech automobilů, jako jsou airbagy a bezpečnostní pásy.
Rostoucí tempo rozvoje automobilového průmyslu způsobilo větší nehodovost a z toho vyplývající zvýšený počet případů těžkého poranění hlavy, páteře a hrudníku u osádek automobilů.
Z tohoto důvodu zavedly firmy vyrábějící automobily nový bezpečnostní systém, tzv.systém pasivní ochrany automobilu. Tyto ochranné prvky můžeme najít ve všech osobních automobilech a jejich nabídka roste společně s vývojem automobilového průmyslu.

Funkce našich produktů

Při nárazu automobilu na překážku je piezočidlem umístěným v deformační zóně generován elektrický impuls, který je vyhodnocen a upraven řídící jednotkou automobilu. Elektrický impuls iniciuje náš produkt a ten pak zažehuje pyrotechnický systém předpínačů bezpečnostních pásů a vyvíječ airbagů.
Předpínač bezpečnostních pásů zajišťuje, že při nárazu automobilu na překážku jsou utaženy bezpečnostní pásy osádky a jejich těla jsou fixována ve správné poloze v sedadle automobilu.
Pokud se předpínače bezpečnostních pásů používají společně s airbagy, mohou významně snížit riziko zranění při nárazech.

Produktové skupiny

Firma KSE upravila dělení výrobků na čtyři produktové skupiny, které nyní lépe reflektují zákaznické požadavky a způsoby použití. KSE se i nadále zabývá vývojem, výrobou a prodejem iniciačních prvků pro moduly pasivní a aktivní ochrany pasažérů. Její portfolio lze rozdělit na skupinu iniciátorů (initiators/squibs), skupinu pinových gas generátorů (Micro Gas Generators), skupinu lankových gas generátorů (Lead-Wire Micro Gas Generators), skupinu vyšších celků (Actuators) a energetických materiálů (Gas Generant a Green Propellants).