Lankové gas generátory

Lankové gas generátory jsou určeny pro prodej výrobcům modulů bezpečnostních pásů, kde slouží jako iniciační a hnací prvek předpínače bezpečnostního pásu. Mezi stěžejní výrobek patří Lead-Wire mikro gas generátor (LWMGG), dále jsou ve skupině výrobky GG a SLL.