Soutěž mladých cyklistů se sluchovým postižením

Finále ČR proběhlo dokonce s mezinárodní účastí, neboť mezi soutěžícími byly i dvě školy ze Slovenska, a to konkrétně z Bratislavy a Prešova.
Celkem spolu soupeřilo 14 škol, rozdělených do 24 týmů. Každá škola měla své zastupující družstvo v kategorii mladších a starších žáků, kteří se spolu utkali v pěti disciplínách. Program dopravní soutěže byl rozdělen do dvou dnů. V tom prvním museli soutěžící předvést porotě svou jízdu zručnosti, práci s mapou a v neposlední řadě jízdu dle pravidel silničního provozu (PSP). V odpoledních hodinách byl pro všechny soutěžící k dispozici krytý bazén ve Valašském Meziříčí, jehož pronájem financovala společnost INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Mladí soutěžící zde nabírali síly na následující soutěžní den, kdy je čekaly testy z PSP a disciplína první pomoci.

Vyvrcholením obou dnů bylo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v nádherně zdobené kapli pořadatelské školy. Při vyhlašování panovala skvělá nálada. Bylo vidět, že děti si soutěž užily. Asi největší radost měli „místní“, neboť oba týmy školy se umístily na stupních vítězů. Mladším žákům patřilo 1. místo, starším žákům pak místo druhé. Nechybělo ani poděkování sponzorům s předáním drobného dárku.  Celá akce byla organizátorem hodnocena velmi kladně - počasí přálo a na soutěžících bylo vidět zapálení a chuť zvítězit. 

Nutno ještě zmínit, že akce probíhala pod záštitou Zlínského kraje a města Valašské Meziříčí za spolupráce školy s Ministerstvem dopravy ČR - BESIP, Centrem služeb pro silniční dopravu, krajským koordinátorem BESIP pro Zlínský kraj, Policií ČR Vsetín, Městskou policií Valašské Meziříčí a Českým červeným křížem.