ADVENTNÍ KONCERT V NEMOCNICI

Adventní koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy Vsetín rozezněl kapli sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice a.s. dne 20. prosince 2017. Libé tóny nástrojů a hlasů účinkujících se nesly malou kaplí a vytvořily milou předvánoční atmosféru. Paní ředitelka Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková, využila příležitosti a poděkovala za podporu nemocnice všem dárcům, mezi které významnou měrou patří i společnost INDET SAFETY SYSTEMS a.s.