Vyprošťování

V minulosti prováděly jednotky požární ochrany (JPO) převážně hašení požárů a právě pro tuto činnost byly zřizovány. V současné době je situace odlišná, požáry tvoří přibližně jen 13 ­% zásahů. Naopak činnosti technického charakteru, jako například zásahy u dopravních nehod, vyžadují stále častější přítomnost JPO. V okrese Vsetín zasahovaly v loňském roce požární jednotky u 261 dopravních nehod. Tato skutečnost se odráží v potřebě zajištění vybavenosti a výcviku požárních jednotek pro tento typ mimořádných událostí.

Jedním ze způsobů, jak zvyšovat připravenost jednotek, je pořádání soutěží ve vyprošťování z havarovaných vozidel. 8. ročníku územního kola soutěže profesionálních jednotek, který proběhl 4. dubna 2018 ve Valašském Meziříčí, se zúčastnilo všech 6 směn z požárních stanic ze Vsetína a Valašského Meziříčí. Nejlepších výsledků dosáhli hasiči směny B ze stanice Valašské Meziříčí, kteří si vítězstvím zajistili nominaci do oblastní soutěže Zlínského a Olomouckého kraje, pořádané 18. 4. 2018 v Přerově. Finanční podporu na organizaci územního kola soutěže a zajištění zázemí hasičům poskytla již po čtvrté i firma INDET SAFETY SYSTEMS a.s..

Mjr. Ing. Pavel Kvasnica okomentoval průběh soutěže:

„Při soutěži má družstvo za úkol zajistit v čase do 20-ti minut vyproštění osoby s podezřením na zranění páteře z vraku vozidla. Rozhodčí v oblasti zdravovědy, taktiky a techniky hodnotí, zda družstvo při zásahu dodrželo stanovené postupy. Např. jestli jsou zajištěny základní životní funkce zraněného či zda se postupovalo šetrně při vyprošťování zraněného s ohledem na jeho zdravotní stav. Dále musí družstvo zajistit stabilizaci vraku vozidla a jeho zabezpečení s ohledem na riziko vzniku požáru, případně únik provozních kapalin. V případě, že nastane potřeba vytvořit dostatečný a bezpečný prostor pro vyproštění zraněného, je nezbytné, aby zasahující jednotka znala konstrukci vozidla, aby při stříhání vraku nedošlo k ohrožení zraněného či samotných zasahujících.

Tyto taktické postupy vyprošťování se vyvíjí spolu s konstrukčními změnami vozidel. V posledních letech je patrný značný nástup používání vysoko-pevnostních ocelí u karosérií vozidel, navyšování počtu airbagů, jiný způsob upevnění skel do karosérie, apod. Novým trendem je také zvyšování počtu akumulátorů u tzv. hybridních vozidel a elektromobilů.  To vše vyžaduje osvětu a přípravu našich jednotek.“

Držme palce, aby potřeba jednotek požární ochrany při tomto typu zásahů měla sestupnou tendenci.

Ve Vsetíně proběhne ukázka vyprošťování dne 18.5. 2018 v rámci Dne bezpečnosti, který pořádá Město Vsetín spolu s generálním partnerem. Tím je společnost INDET SAFETY SYSTEMS a.s..