Změna názvu

1.6.2018 došlo ke změně názvu a sídla společnosti INDET SAFETY SYSTEMS a.s. Nové obchodní jméno je Kayaku Safety Systems Europe a.s. (zkratka KSE)  se sídlem Bobrky 2271,  755 01 Vsetín.

Tato změna nemá žádný vliv na skutečnosti vyplývající z obchodně právních vztahů.

Důvodem změny názvu je sjednocení skupinové identity v rámci Nippon Kayaku Group.