NEHODA V KSE

V ranních hodinách dne 2.7.2018 došlo k politováníhodné nehodě v pyrotechnickém provozu firmy Kayaku Safety Systems Europe a.s. v provozovně Jablůnka.


OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ z 2.7.2018:

Dne 2. 7. 2018 okolo 9. hodiny ráno došlo k nehodě v provozovně Jablůnka, L3, v objektu 204 na operaci tabletování. V této budově se vyrábí Gas generanty (GG) pro výrobu inflátorů a Green propellantů (GP) pro Micro Gas Generátory (MGG).

Při nehodě došlo ke zranění. Jeden zaměstnanec byl hospitalizován a tři zaměstnanci následně absolvovali zdravotní prohlídku. 

Při explozi došlo k poškození místnosti a zařízení, kde probíhala daná výrobní operace a to včetně střechy. Statika objektu porušena nebyla. Budovy na výrobu a zpracování výbušnin jsou speciálně konstruované tak, aby energie uvolněná při explozi byla směrována do vytyčené zóny, tzv. výmětné stěny.

Místo nehody bylo řádně zabezpečeno v součinnosti s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR. Objekt 204 a oblast kolem něj byly po dobu 48 hodin pod nepřetržitým dozorem Policie ČR. Byl zamezen přístup všem osobám, včetně techniků KSE, a to po dobu 2 dní, kdy bylo monitorováno místo nehody jakož i okolí objektu.

Nehodu vyšetřuje Policie ČR a Báňský úřad ve spolupráci s bezpečnostními techniky společnosti KSE. Zatím stále probíhá ohledávání místa nehody a délka vyšetřování není známa. Nejsme tedy schopni určit, kdy bude obnovena výroba na objektu 204. V souvislosti s odstávkou výroby dojde k výpadkům dodávek zákazníkům. Dotčené obchodní partnery jsme již informovali. 

Apelujeme proto na všechny zaměstnance, aby dodržovali stanovené bezpečnostní předpisy a technologické postupy a používali určené osobní ochranné pracovní prostředky. Prosím, abychom se všichni věnovali své práci, tak jako doposud. Naše další zakázky běží bez omezení.

(Radim Spisar, senior manažer)

 

Zpráva z 3.8.2018

Nejprve bych uvedl na pravou míru řadu mylných a zavádějících informací, které byly publikovány v místních i celorepublikových sdělovacích prostředcích. Senzacechtivá média se předbíhala v dramatickém reportování z nehody o několika těžce zraněných a jejich následném odvozu vrtulníkem. Již několik dní nemáme nikoho v pracovní neschopnosti způsobené nehodou a vrtulník je taktéž výmysl.

O příčinách nehody koluje mnoho dohadů a domněnek, ale stále probíhají šetření jak státními autoritami, tak pyrokomisí KSE i specialisty z Nippon Kayaku. Na závěry šetření si budeme muset ještě počkat.

Jelikož nedošlo k žádnému poškození statiky budovy č. 204, tak se našim specialistům z oddělení ENG, PROD a externím firmám podařilo za 14 dní vyčistit a opravit většinu poškozených částí tohoto objektu. Dále byla opravena klimatizace, zasíťování, osvětlení, všechna čidla a senzory, hasicí systém atd. Na základě těchto výborných výsledků práce inspektoři z Báňského úřadu ve čtvrtek odpoledne (26.7.2018) povolili obnovení výroby.

Situace s výrobním zařízením je trochu složitější. Nástroj na výrobu tablet o průměru 3 mm byl opraven a je již zpět ve firmě. Nicméně samotný lis byl odeslán na analýzu poškození a čekáme na další informace o jeho stavu a době nezbytné na opravu.

O nehodě jsme samozřejmě ihned informovali naše zákazníky, přičemž tři z nich k nám poslali „krizové“ týmy, aby zjistili závažnost nehody a její dopady na sériové dodávky. Od této nešťastné události uplynuly čtyři týdny a zatím výroba u našich zákazníků i v automobilkách běží bez přerušení. Je to dáno bezpečnostními rezervami, které si všechny firmy v dodavatelském řetězci drží, ale ty soustavně klesají.

Je zřejmé, že po rozběhu výroby bude celá firma pod tlakem na zvýšení kapacity zbylých výrobních zařízení na GG, GP i MGG. Počítáme, že i v nejlepším případě budeme schopni dosáhnout maximálně 80% naší původní kapacity GG a GP.

Bude zapotřebí mimořádného úsilí. Vedení firmy by chtělo touto formou požádat všechny zaměstnance o spolupráci a vstřícnost. 

O situaci vás budeme průběžně informovat.

 

 (Radim Spisar, senior manažer)