NEHODA V KSE

V ranních hodinách dne 2.7.2018 došlo k politováníhodné nehodě v pyrotechnickém provozu firmy Kayaku Safety Systems Europe a.s. v provozovně Jablůnka. Bohužel evidujeme jednoho zraněného pracovníka, který je v péči lékařů a je nutno zdůraznit, že není v ohrožení života. Další tři zaměstnanci byli prohlédnuti lékařem bez nutnosti hospitalizace.


Při nehodě došlo ke značnému poškození budovy a výrobního zařízení. V současné době nejsme schopni určit příčinu nehody, neboť probíhá oficiální vyšetřování řízené Policií ČR, Báňským úřadem a bezpečnostními techniky firmy.

 

OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ:

Dne 2. 7. 2018 okolo 9. hodiny ráno došlo k nehodě v provozovně Jablůnka, L3, v objektu 204 na operaci tabletování. V této budově se vyrábí Gas generanty pro výrobu inflátorů a Green propellantů pro Micro Gas Generátory.

Při nehodě došlo ke zranění. Jeden zaměstnanec byl hospitalizován a tři zaměstnanci následně absolvovali zdravotní prohlídku. 

Při explozi došlo k poškození místnosti a zařízení, kde probíhala daná výrobní operace a to včetně střechy. Statika objektu porušena nebyla. Budovy na výrobu a zpracování výbušnin jsou speciálně konstruované tak, aby energie uvolněná při explozi byla směrována do vytyčené zóny, tzv. výmětné stěny.

Místo nehody bylo řádně zabezpečeno v součinnosti s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR. Objekt 204 a oblast kolem něj byly po dobu 48 hodin pod nepřetržitým dozorem Policie ČR. Byl zamezen přístup všem osobám, včetně techniků KSE, a to po dobu 2 dní, kdy bylo monitorováno místo nehody jakož i okolí objektu.

Nehodu vyšetřuje Policie ČR a Báňský úřad ve spolupráci s bezpečnostními techniky společnosti KSE. Zatím stále probíhá ohledávání místa nehody a délka vyšetřování není známa. Nejsme tedy schopni určit, kdy bude obnovena výroba na objektu 204. V souvislosti s odstávkou výroby dojde k výpadkům dodávek zákazníkům. Dotčené obchodní partnery jsme již informovali. 

Apelujeme proto na všechny zaměstnance, aby dodržovali stanovené bezpečnostní předpisy a technologické postupy a používali určené osobní ochranné pracovní prostředky. Prosím, abychom se všichni věnovali své práci, tak jako doposud. Naše další zakázky běží bez omezení.

(Radim Spisar, senior manažer)