KSE vyplácí věrnostní bonus

Odměnu ve výši 2.000 Kč dostanou všichni zaměstnanci Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) za každý celý odpracovaný rok ve firmě, a to bez rozdílu funkce nebo pozice. Tento jednorázový věrnostní bonus náleží také ženám na mateřské a rodičovské dovolené. Každý zaměstnanec si tak v říjnu přilepší o 2 000 - 40 000 tisíc Kč. Těm, kteří nastoupili až po 1.10.2017, a tedy k 30.9.2018 neodpracovali celý kalendářní rok, je přiznán bonus ve výši 1.000 Kč. 

Vedení KSE tak chce poděkovat svým zaměstnancům za jejich loajalitu k firmě a ukázat, že kromě náboru nových pracovníků je v zájmu společnosti pečovat také o stávající zaměstnance.

Pro stanovení výše bonusu je rozhodující počet CELÝCH odpracovaných let. Rozhodné datum pro výpočet jednoho celého odpracovaného roku je 1.10. daného roku (začátek) a 30.9. následujícího roku (konec).

Pro lepší pochopení uvádíme dva příklady výpočtu: 

1)    Pracovní poměr vznikl  5.4.2000. Výpočet: od 1.10.2000 do 30.9.2018 = celkem odpracovaných 18 let.

2)    Pracovní poměr vznikl  2.12.2000. Výpočet: od 1.10.2001 do 30.9.2018 = celkem odpracovaných 17 let.

Takže zaměstnanec pracující u nás již 19 let si navíc ke své výplatě přilepší o 38.000 Kč!

Zaměstnanci, kteří nastoupili po 1. 10. 2017, dostanou jako poděkování za dosavadní působení ve firmě bonus ve výši 1000,-Kč. Toto platí i pro zaměstnance, kteří nastoupili během měsíce srpna 2018.