KAYAKU vyplácí roční bonus

Jako poděkování za dobře odvedenou práci v hospodářském roce 2018 dostali všichni zaměstnanci KSE navíc ke své pravidelné výplatě roční bonus, a to ve výši 353% jejich měsíční mzdy.

Jak zmínil Senior manažer pro administrativu, pan Radim Spisar: "roční bonus nad 300% měsíční mzdy je jasným důkazem toho, jak si naše společnost vedla v předchozím hospodářském roce 2018. Obchodní plán jsme sice nesplnili, ale v porovnání s rokem 2017 jsme vykázali významný růst. Ziskovost se nám také daří držet na solidní úrovni. Dalším pozitivním faktorem je, že jsme velmi dobře zvládli řadu problémů a nečekaných událostí, kterým jsme byli v roce 2018 vystaveni."

Pokračující růst, zisk, efektivita a výroba bez nehod a reklamací - to jsou naše firemní výzvy pro hospodářský rok 2019.