KSE součástí Aliance pro strojírenství

Již delší dobu trápí strojírenské firmy v celé České republice nedostatek kvalifikovaných mladých odborníků.  Dle posledních odhadů bude deficit pracovníků ve strojírenství tvořit v nejbližší době několik desítek na každou strojírenskou firmu v našem regionu. V celém okrese Vsetín se odhaduje nedostatek takovéto pracovní síly až ve stovkách pracovníků.

O zmíněné problematice diskutovali 12. dubna na půdě SOŠ J.Sousedíka zástupci Aliance pro strojírenství ve školství. V Alianci se pravidelně setkávají zástupci vedení této školy a regionálních firem. Dle personální manažerky KSE, Ing. Jitky Šimarové, která se Aliance účastnila letos poprvé, se přítomní pokoušeli nalézt odpovědi na otázku: Jak motivovat žáky základních škol pro studium oborů týkajících se strojírenství?

Dále vedení školy,  v čele s panem ředitelem Mgr. Markem Wandrolem, na zasedání informovalo firmy o  možnostech stipendií pro talentované žáky školy a o možnostech materiální podpory odborné výuky. Stranou nezůstal ani zájem školy na  odborných praxích a prázdninových brigádách studentů přímo ve firmách.

Škola i firmy  se domluvily na tom, že budou i nadále spolupracovat v:   

  • podpoře uplatnění žáků školy po skončení vzdělání;  
  • popularizaci a propagaci strojírenských oborů;
  • podpoře pro získávání žáků základních škol pro studium strojírenských oborů.

Na toto setkání naváže další akce v závěru dubna 2019, které se také budeme účastnit. Zde budeme  oslovovat studenty 4. a nabídneme jim možnost práce v naší firmě.

Jako poděkování obdrželi zástupci zúčastněných firem krásná perníková vajíčka vyrobená studentkami cukrářského oboru.