Žádost o sponzorství



Žadatel

* Název subjektu

* Zastupující osoba

Funkce

* Adresa

IČO

DIČ

* Kontaktní telefon

E-mail

* Číslo účtu



Začlenění žadatele



V minulosti Vám společnost poskytovala příspěvek



Žadatel požaduje příspěvek



Výše nebo jiná specifikace příspěvku



Účel použití příspěvku

Příloha
Máte-li soubor, který chcete k formuláři připojit, vložte jej ve formátu doc | docx | pdf.