LOADING....!!!!!

KAYAKU spirit

= firemní vize skupiny Nippon Kayaku

KAYAKU spirit je ideálním stavem ( = firemní vizí) pro skupinu Nippon Kayaku. Říká, že chceme "trvale poskytovat společnosti ty nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty".    

Firemní vizi chápeme jako návod ke zdravému a kvalitnímu způsobu řízení firmy, jako možnost vytvoření lepší firemní kultury založené na morálních hodnotách. Svou každodenní činností se zasazujeme o její naplnění. Vodítkem nám je Charta etiky a Etický kodex skupiny Nippon Kayaku, doprovázené Principy skupiny pro každodenní konání.

Principy skupiny pro každodenní konání:

   1. Vždy mějme na paměti KAYAKU spirit
   2. Postupujme rychle a důkladně podle PDCA
   3. Každý z nás do sedadla řidiče           

KAYAKU SPIRIT A CSR MANAGEMENT

Tento obrázek znázorňuje firemní vizi při pohledu shora.

Soubor firemních činností pro naplnění vize KAYAKU spirit je CSR Management, tj. řízení v duchu společenské odpovědnosti firem.

Pomocí CSR managementu dokážeme uspokojit všechny podílníky, tj. akcionáře, obchodní partnery, zaměstnance, společnost i okolní region, a můžeme tak budovat dobrou a silnou firmu.

Charta etiky a Etický kodex skupiny Nippon Kayaku jsou reálnými základy KAYAKU spirit a jsou vodítkem pro chování každého zaměstnance skupiny Nippon Kayaku.