LOADING....!!!!!

Firemní opatření ohledně COVID-19

Informace k současnému vývoji COVID-19 v KSE

Informace k současnému vývoji COVID-19 v KSE

 
Výrobní procesy dále fungují bez omezení. Dobrou zprávou je, že zakázky se nám opět daří udržet na úrovni srovnatelné s loňským rokem. Vzhledem k výši prodejů však není možné pokračovat v čerpání státní podpory programu Antivirus.

Zhoršující se epidemiologická situace v naší zemi tak pomalu začíná ovlivňovat také chod naší firmy. K dnešnímu dni evidujeme několik pozitivně testovaných zaměstnanců, na 3 desítky jejich kolegů jsou v karanténě. Zavedená firemní opatření mají za cíl v co nejvyšší míře minimalizovat šíření koronaviru. Záleží však především na disciplinovanosti samotných zaměstnanců, aby tato pravidla spolu s vládními nařízeními dodržovali a riziko přenosu nepodceňovali.

  

Seznamte se prosím s následujícími firemními opatřeními:

 

Firemní opatření a doporučení všem zaměstnancům

·         Pokud opouštíte své pracoviště, vždy noste roušku

·         Zvyšte četnost mytí rukou mýdlem

·         Používejte bezoplachovou dezinfekci

·         Dodržujte sociální odstup 2 metry

·         Vyhněte se rizikovým kontaktům - Za rizikový kontakt se považuje kontakt s druhou osobou bez roušky na vzdálenost 1,5 metru po dobu více než 15 minut!

·         Pohybujte se (pokud možno) pouze ve své lokaci, v rámci svého pracoviště a svého útvaru

·         Omezte na nezbytně nutnou míru cestování mezi lokacemi

·         Stále platí omezení porad a schůzek do max. počtu 10 osob (platí do odvolání)

·         Pokuste se nahradit porady „četem“ https://chat.kse-cz.com/home (Návod jste obdrželi e-mailem příp. vám ho na vyžádání zašle IT oddělení.)

 

Roušky není potřeba nosit v následujících případech:

·         zaměstnanec vykonává práci na jednom místě a je od jiného zaměstnance vzdálen nejméně 2 m,

·         pokud by nošení roušek mělo přímý vliv na bezpečnost práce, zejména při nakládání s výbušninami.

V obou případech je rozhodnutí o nošení roušek na pracovišti na vedoucím zaměstnanci.

 

Povinnosti zaměstnance

O pozitivním výsledku testu na COVID-19 musí zaměstnanec neprodleně informovat svého nadřízeného a některou z pracovnic personálního oddělení, aby mohlo dojít k mimořádné dezinfekci pracoviště. Další postup je následně stanoven hygienickou stanicí na základě pohovoru s nakaženým (analýza možných dalších nakažených)!

Rovněž, pokud je někdo z rodinných příslušníků zaměstnance, se kterým zaměstnanec sdílí společnou domácnost, pozitivně testovaný (nakažený), má zaměstnanec povinnost neprodleně informovat svého nadřízeného a některou z pracovnic personálního oddělení a řídit se pokyny hygienické stanice!

 

 Postup pro zaměstnance

a)        který zjistí, že byl v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v předešlých 4 dnech

·         Pokud se zaměstnanec tuto informaci dozví přímo v zaměstnání, pak je ihned odeslán domů a musí kontaktovat svého obvodního lékaře. Ten stanoví, jak má zaměstnanec dále postupovat.

·         Zaměstnanec o stanoveném postupu neprodleně informuje svého nadřízeného.

·         Provede se dezinfekce daného pracoviště ANTICOVIDEM.

 

b)       kterému byla nařízena hygienickou stanicí povinná karanténa

·         Pokud zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, že je v karanténě, provede se dezinfekce jeho pracoviště ANTICOVIDEM.

·         Zaměstnanec musí informovat zaměstnavatele o výsledku testu neprodleně po jeho obdržení.

 

V případě negativního výsledku firma nezaujímá žádná další opatření.

V případě pozitivního výsledku budou zaměstnanci, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným zaměstnancem, ihned odesláni domů a musí kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim stanoví, jak dále postupovat. Zaměstnanci o stanoveném postupu neprodleně informují svého nadřízeného.

  

Přejeme všem pevné zdraví!

 

Tým pracovníků podnikového plánování

Following posts

 Life at KSE
Life at KSE
June 12th, 2020

This year, for the first time, our company participated in the To Work by Bike project (Do prace na kole). Even the state of emergency caused by the pandemic and the May restrictions did not discourage 20 of our employees from active participation in the project.

Read more
 Life at KSE
Life at KSE
May 15th, 2019

Kayaku celebrates the Mother´s day with its female employees.

Read more
 Life at KSE
Life at KSE
September 30th, 2019

Join the campaign for prevention of breast cancer disease and get a multifunctional scarf.

Read more
 Life at KSE
Life at KSE
August 2nd, 2019

The Association of Volunteer Firefighters was established in Ratibor 130 years ago. This noteworthy anniversary was celebrated by Ratibor residents on 3 August, 2019 and was heralded…

Read more