LOADING....!!!!!

Firemní opatření ohledně COVID-19

Informace k současnému vývoji COVID-19 v KSE

Informace k současnému vývoji COVID-19 v KSE

 
Výrobní procesy dále fungují bez omezení. Dobrou zprávou je, že zakázky se nám opět daří udržet na úrovni srovnatelné s loňským rokem. Vzhledem k výši objednávek však není možné pokračovat v čerpání státní podpory programu Antivirus.

Zhoršující se epidemiologická situace v naší zemi tak pomalu začíná ovlivňovat také chod naší firmy. K dnešnímu dni evidujeme několik pozitivně testovaných zaměstnanců, na 3 desítky jejich kolegů jsou v karanténě. Zavedená firemní opatření mají za cíl v co nejvyšší míře minimalizovat šíření koronaviru. Záleží však především na disciplinovanosti samotných zaměstnanců, aby tato pravidla spolu s vládními nařízeními dodržovali a riziko přenosu nepodceňovali.

  

Seznamte se prosím s následujícími firemními opatřeními:

 

Firemní opatření a doporučení všem zaměstnancům

·         Pokud opouštíte své pracoviště, vždy noste roušku

·         Zvyšte četnost mytí rukou mýdlem

·         Používejte bezoplachovou dezinfekci

·         Dodržujte sociální odstup 2 metry

·         Vyhněte se rizikovým kontaktům - Za rizikový kontakt se považuje kontakt s druhou osobou bez roušky na vzdálenost 1,5 metru po dobu více než 15 minut!

·         Pohybujte se (pokud možno) pouze ve své lokaci, v rámci svého pracoviště a svého útvaru

·         Omezte na nezbytně nutnou míru cestování mezi lokacemi

·         Stále platí omezení porad a schůzek do max. počtu 10 osob (platí do odvolání)

·         Pokuste se nahradit porady „četem“ https://chat.kse-cz.com/home (Návod jste obdrželi e-mailem příp. vám ho na vyžádání zašle IT oddělení.)

 

Roušky není potřeba nosit v následujících případech:

·         zaměstnanec vykonává práci na jednom místě a je od jiného zaměstnance vzdálen nejméně 2 m,

·         pokud by nošení roušek mělo přímý vliv na bezpečnost práce, zejména při nakládání s výbušninami.

V obou případech je rozhodnutí o nošení roušek na pracovišti na vedoucím zaměstnanci.

 

Povinnosti zaměstnance

O pozitivním výsledku testu na COVID-19 musí zaměstnanec neprodleně informovat svého nadřízeného a některou z pracovnic personálního oddělení, aby mohlo dojít k mimořádné dezinfekci pracoviště. Další postup je následně stanoven hygienickou stanicí na základě pohovoru s nakaženým (analýza možných dalších nakažených)!

Rovněž, pokud je někdo z rodinných příslušníků zaměstnance, se kterým zaměstnanec sdílí společnou domácnost, pozitivně testovaný (nakažený), má zaměstnanec povinnost neprodleně informovat svého nadřízeného a některou z pracovnic personálního oddělení a řídit se pokyny hygienické stanice!

 

 Postup pro zaměstnance

a)        který zjistí, že byl v rizikovém kontaktu s pozitivně testovanou osobou v předešlých 4 dnech

·         Pokud se zaměstnanec tuto informaci dozví přímo v zaměstnání, pak je ihned odeslán domů a musí kontaktovat svého obvodního lékaře. Ten stanoví, jak má zaměstnanec dále postupovat.

·         Zaměstnanec o stanoveném postupu neprodleně informuje svého nadřízeného.

·         Provede se dezinfekce daného pracoviště ANTICOVIDEM.

 

b)       kterému byla nařízena hygienickou stanicí povinná karanténa

·         Pokud zaměstnanec oznámí zaměstnavateli, že je v karanténě, provede se dezinfekce jeho pracoviště ANTICOVIDEM.

·         Zaměstnanec musí informovat zaměstnavatele o výsledku testu neprodleně po jeho obdržení.

 

V případě negativního výsledku firma nezaujímá žádná další opatření.

V případě pozitivního výsledku budou zaměstnanci, kteří byli v rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným zaměstnancem, ihned odesláni domů a musí kontaktovat svého obvodního lékaře, který jim stanoví, jak dále postupovat. Zaměstnanci o stanoveném postupu neprodleně informují svého nadřízeného.

  

Přejeme všem pevné zdraví!

 

Tým pracovníků podnikového plánování

Další příspěvky

 Život v KSE
Život v KSE
11. 10. 2018

4. ročník kampaně zaměřené na prevenci nádorového onemocnění prsu se uskutečnilo 12.10.2018 ve Vsetíně.

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
05. 12. 2018

Vědecký festival a Kolegium ředitele na ISŠ-COP Valašské Meziříčí

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
15. 09. 2020

Přidejte se k nám a pojďme společně uklízet Česko!  Už zbývá jen několik dnů a stále nás není dostatek. 

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
16. 01. 2020

Do 20.1. měli možnost zaměstanci KSE zasílat fotografie do soutěže o titulní foto na korporátní časopis. Nyní čekáme na vyhlášení soutěže v Japonsku.

Číst více