LOADING....!!!!!

Zaměstnanci KAYAKU pomáhají potřebným

Finanční sbírky v Kayaku 

Nejen firma podporuje místní organizace sponzorskými dary, nýbrž i naši zaměstnanci vyjadřují svou solidaritu dobrovolnými příspěvky do sbírek, které v Kayaku organizujeme.

Sbírka pro zlínskou ZOO

ZOO Zlín vyhlásila v době pandemie veřejnou finanční sbírku, která měla pokrýt ztráty vzniklé v důsledku uzavření areálu veřejnosti. Finanční obnos ze vstupného totiž tvoří podstatnou část příjmu, nezbytného pro chod samotné zoo.

Mezi zaměstnanci Kayaku byla vybrána částka 3.860 Kč, která byla odeslána na sbírkové konto zlínské zoo. Zaměstnanci využili také další možnosti podpory, jakými byly nákup jednorázových či sezónních vstupenek nebo virtuální pořízení zvířete na víkend.

 

Sbírka pro seniory z Domova pro seniory Jasenka - Vsetín

Zlepšit pohodu seniorům, izolovaným v době pandemie v domově, napomohly na začátku léta zážitkové programy – vystoupení cimbálové muziky Jasénka a výlety po okolí. I na tyto aktivity přispěli naši zaměstnanci, a to částkou 4.155 Kč, přičemž firma částku zdvojnásobila na 8.500 Kč.

Odkaz na příspěvek domova zde.

 Poděkování domova: https://sluzbyvsetin.cz/dekujeme-darci-sponzorstvi/

Sběr plastových vršků pro Jirku

V květnu jsme vedení ZŠ Nový Hrozenkov předali 9 kg plastových vršků, které jsme v naší firmě vytřídili.

Škola se s celkovým množstvím 1064 kg vršků zapojila do soutěže Nakrmte Plastožrouta, ve které se umístila na třetím místě. Výtěžek za odkup vršků (6 tis. Kč) spolu s bonusem za 3. místo (1 tis. Kč) byl předán Jirkovi Orságovi, žákovi 7. třídy této školy, který trpí svalovou dystrofií (vrozené onemocnění spojené s oslabením svalů).

V letošním ročníku soutěže se celkově podařilo nasbírat 9219 kg PET víček. Ta jsou recyklována ve vrbenském závodě JELÍNEK-TRADING a jsou dále využita pro výrobu zahradních kompostérů.

Vršky od nás převzal pan ředitel ZŠ Nový Hrozenkov, Mgr. Igor Haša. 

Velmi si vážíme pomoci všech zainteresovaných zaměstnanců a děkujeme, že s námi pomáháte!!!

Další příspěvky

 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
16. 01. 2020

Do 20.1. měli možnost zaměstanci KSE zasílat fotografie do soutěže o titulní foto na korporátní časopis. Nyní čekáme na vyhlášení soutěže v Japonsku.

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
19. 11. 2018

KSE spolupracuje s místními školami i Úřadem práce

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
13. 04. 2018

Soutěž v japonském mluveném a psaném projevu.  

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
30. 04. 2020

Do květnové výzvy Do práce na kole se přihlásilo 22 zaměstnanců Kayaku.

Číst více