LOADING....!!!!!

Proběhl další ročník Dne pro růžovou stužku

7. ročník Dne pro růžovou stužku nezvykle v kině Vatra

Letošní ročník byl kromě běžné osvěty prevence rakoviny prsu obohacen přednáškou lékařů v kině Vatra. 

Nejprve paní doktorka Pavla Opělová z Agel Diagnostického centra Nový Jičín, pracoviště Vsetín, představila posluchačům program mamografického screeningu, jehož cílem je nalezení karcinomu prsu v časném stádiu a v co nejmenší velikosti, tedy v době, kdy ho ještě není možné nahmatat při běžném samovyšetření. Popsala, jak samotný mamografický screening probíhá, vysvětlila, kdy se vyšetřuje pomocí ultrazvuku a kdy pomocí mamografu. Zdůraznila, že pravidelné mamografické vyšetření se vzhledem rostoucímu počtu karcinomu doporučuje ženám již od 40 let věku! Naopak ultrazvukové vyšetření je vhodné u mladších žen do 40 let, které mají ještě velký podíl žlázy. 

Na paní doktorku navázal chirurg Vsetínské nemocnice, MUDr. Petr Rohlík, který svůj výklad, zaměřený na strategie léčby v jednotlivých vývojových stádiích karcinomu prsu prokládal zajímavými fotografiemi ze své praxe. Pan doktor zmínil také rizikové faktory vzniku karcinomu prsu, ať již prokázané, či ty diskutabilní. Seznámil posluchače s nejčastějšími místy výskytu nádoru prsu a v neposlední řadě s postupy chirurgických zákroků včetně typů prsních operací, od paliativních až po operace rekonstrukční. 

Třetím přednášejícím byla paní Marie Novosadová, předsedkyně základní organizace ONKO-DUHA Vsetín, sdružující pacienty s onkologickými onemocněními a civilizačními chorobami. Svým poutavým vyprávěním seznámila posluchače s činností tohoto sdružení, které čítá na několik desítek členů ze Vsetína a jeho okolí. Sdružení nabízí svým členům programy nejen ozdravné, ale také zábavné. Nepostradatelnou činností spolku jsou rovněž programy na prevenci rakoviny. Na tuto činnost navazuje právě Den pro růžovou stužku, který probíhá každoročně 15. října, což je celosvětový den boje proti rakovině prsu. 

Ve foyer kina probíhala současně prezentace partnerů Dne pro růžovou stužku, včetně představení pooperačních kompresních podprsenek a gelu od společnosti Dahlhausen CZ, spol. s r.o. určeného na léčbu po ozařování a po operačních zákrocích.

Vsetínská nemocnice zajistila mj. neobyčejné nasvícení budovy polikliniky.


Pochvalu si zaslouží také studentky střední zdravotnické školy ve Vsetíně, které v průběhu dne asistovaly tradičně skvělým členkám ZO ONKO-DUHA VSETÍN u maket k samovyšetření a také pomáhaly s roznosem letáčků s návodem k samovyšetření.   

Velmi děkujeme přednášejícím a všem partnerům za profesionální přístup a za velkou podporu!   


Děkujeme partnerům: 

ZO ONKO-DUHA Vsetín
Vsetínská nemocnice a.s.
Agel Diagnostické centrum s.r.o.
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.
Dům kultury Vsetín
Město Vsetín
Masarykova veřejná knihovna Vsetín


   

Další příspěvky

 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
02. 02. 2021

Sbírka mezi zaměstnanci, určená na nákup občerstvení pro zdravotníky, vynesla přes 9 tis. Kč.

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
10. 06. 2021

Do květnové výzvy Do práce na kole se zapojilo 56 zaměstnanců KSE

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
26. 11. 2021

Poukázky v hodnotě 1.000,- Kč

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
10. 04. 2019

Roční bonus zaměstnancům ve výši 353% měsíční mzdy.

Číst více