Přechodový (transition) audit dle IATF 16949:2016

Tímto auditem musí projít všechny společnosti certifikované dle ISO/TS 16949:2009 nejpozději do 14.9.2018, což vyžaduje nová norma, kterou vydala Mezinárodní pracovní skupina pro automobilový průmysl tzv. IATF. Je zde definován systém managementu kvality v automobilovém průmyslu s požadavky na organizace zajišťující sériovou výrobu a výrobu příslušných náhradních dílů pro automotiv. Norma IATF je dodatkem k normě ISO 9001:2015, což je norma pro systém managementu kvality a jejích požadavků. Auditujícím orgánem byla mezinárodní organizace Lloyd's Register Quality Assurance (LRQA), se kterou naše firma spolupracuje při certifikaci již od roku 2009. Působí ve více než 120 zemích a uznává ji přes 50 akreditačních orgánů.