LOADING....!!!!!
Logo KSE
více
Celozávodní dovolená 15. - 28.7.
Více zavřít

Chráníme to nejcennější

Jako výrobce iniciačních součástek v automobilovém průmyslu
se výrazně podílíme na bezpečnosti a ochraně toho nejcennějšího - lidského života.

Jsme s vámi 24 let

Krátký výčet
našich úspěchů

Od roku 1999 se zabýváme výrobou pyrotechnických iniciátorů a generátorů plynu pro moduly pasivní ochrany v automobilech, tj. pro předpínače bezpečnostních pásů a inflátory airbagů. Naše činnost navazuje na tradici výroby průmyslové pyrotechniky ve Vsetíně a rozvíjí technologie vyvinuté mateřskou společností Nippon Kayaku Co., Ltd.

Firma byla založena v roce 1997 pod názvem INDET SAFETY SYSTEMS a.s., faktická výroba započala po vstupu japonského investora v roce 1999. Tímto jsme se stali součástí nadnárodní skupiny Nippon Kayaku (NK), přičemž k 1.6.2018 došlo z důvodu sjednocení skupinové identity k přejmenování firmy na Kayaku Safety Systems Europe a.s. (zkráceně KSE).

Za 20 let nepřetržitého růstu se naše produkce zvýšila o téměř 34 násobek. Hlavní zastoupení má v našem výrobním portfoliu skleněný squib (GTMS), který se podílí 50 procenty na celkových tržbách společnosti. Většina výrobků je určena pro export, přičemž našimi koncovými zákazníky jsou především významné světové automobilky. Vybudovali jsme 3 výrobní závody, z toho dva ve Vsetíně a jeden v Jablůnce. Dáváme práci téměř 1000 zaměstnanců. S ročním obratem přes 3,5 mld. Kč jsme se stali stabilní úspěšnou firmou, kde bezpečnost a kvalita hrají hlavní roli.  Vzhledem ke skutečnosti, že požadavky na bezpečnostní technologie v automobilech stále narůstají, má využití pyrotechniky v bezpečnostních systémech rostoucí tendenci. Současné modely automobilů nabízí až 12 pyrotechnických systémů (z toho až 9 airbagů). 

Naše výrobky nachází uplatnění nejen v automobilovém průmyslu, ale také v ostatních odvětvích jako jsou letectví, požární ochrana, průmysl či volnočasové aktivity (více v samostatné sekci produkty). 

Jsme zodpovědní

Cítíme nejen spoluzodpovědnost za bezpečnost pasažérů v automobilech, ale také za své zaměstnance a za okolí, ve kterém působíme.

Mílovými kroky vpřed

Výzkum a vývoj

Specializované víceúčelové Technologické centrum, vybudované se státní podporou v roce 2005, disponuje rozsáhlým vybavením pro testování energetických materiálů a ověřování výrobků. Vybavení odpovídá požadavkům většiny specifikací a inženýrských norem pro automobilový průmysl zaměřený na pasivní bezpečnostní systémy, jako jsou např. zažehovače, vyvíječe plynu, aktuátory a ostatní pyrotechnická zařízení vyráběná a vyvíjená v rámci skupiny Nippon Kayaku.

Technologické centrum zaměstnává na 40 specialistů z oblasti plastů, elektro, výbušnin a pyrotechniky, dále konstrukce a strojírenství. Tito specialisté úzce spolupracují s operátory ve zkušebně ověřování vývoje a společnými silami pomáhají společnosti flexibilně reagovat a inovovat své výrobky a procesy.

I přesto, že jsme součástí nadnárodní skupiny, naše hlavní výrobky byly vyvinuty právě oddělením výzkumu a vývoje v naší firmě ve Vsetíně. 

Výzkum a vývoj