LOADING....!!!!!

KSE SOUČÁSTÍ ALIANCE PRO STROJÍRENSTVÍ

SOŠ J. Sousedíka hostila zástupce regionálních firem v rámci tzv. Aliance pro strojírenství ve školství.  

Již delší dobu trápí strojírenské firmy v celé České republice nedostatek kvalifikovaných mladých odborníků. Dle posledních odhadů bude deficit pracovníků ve strojírenství tvořit v nejbližší době několik desítek na každou strojírenskou firmu v našem regionu. V celém okrese Vsetín se odhaduje nedostatek takovéto pracovní síly až ve stovkách pracovníků. 

O zmíněné problematice diskutovali 12. dubna na půdě SOŠ J.Sousedíka zástupci Aliance pro strojírenství ve školství. V Alianci se pravidelně setkávají zástupci vedení této školy a regionálních firem. Dle personální manažerky KSE, Ing. Jitky Šimarové, která se Aliance účastnila letos poprvé, se přítomní pokoušeli nalézt odpovědi na otázku: Jak motivovat žáky základních škol pro studium oborů týkajících se strojírenství? 

Dále vedení školy, v čele s panem ředitelem Mgr. Markem Wandrolem, na zasedání informovalo firmy o možnostech stipendií pro talentované žáky školy a o možnostech materiální podpory odborné výuky. Stranou nezůstal ani zájem školy na odborných praxích a prázdninových brigádách studentů přímo ve firmách. 

Škola i firmy se domluvily na tom, že budou i nadále spolupracovat v: 

  •  podpoře uplatnění žáků školy po skončení vzdělání; 
  •  popularizaci a propagaci strojírenských oborů; 
  • podpoře pro získávání žáků základních škol pro studium strojírenských oborů.

 Na toto setkání naváže další akce v závěru dubna 2019, které se také budeme účastnit. 

Zde budeme oslovovat studenty 4. a nabídneme jim možnost práce v naší firmě. 

 Jako poděkování obdrželi zástupci zúčastněných firem krásná perníková vajíčka vyrobená studentkami cukrářského oboru.

Další příspěvky

 Ostatní
Ostatní
28. 02. 2020

Je naší milou povinností oznámit Vám spuštění nové webové prezentace naší společnosti. Snažili jsme se, abyste veškeré potřebné informace našli na co nejméně kliknutí a pokud možno, aby Vás procházení webu bavilo.

Číst více
14. 06. 2018

Kayaku Safety Systems Europe a.s. poskytla Diakonii ČCE-středisku Vsetín dar ve výši 300 tis. Kč

Číst více
16. 05. 2019

Zaměstnanci KSE se zapojili do celonárodní sbírky Český den proti rakovině.  

Číst více
19. 12. 2018

  PF 2019  

Číst více