LOADING....!!!!!

Skupina Nippon Kayaku

Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) je součástí oblasti bezpečnostních systémů
patřící do celosvětově působící skupiny Nippon Kayaku (Nippon Kayaku Group). 

Skupina Nippon Kayaku (NK Group) sestává z japonské mateřské společnosti Nippon Kayaku Co., Ltd. sídlící v Tokiu a jejích dceřiných společností. Skupina pokrývá svou výrobní a obchodní činností několik oblastí, jimiž jsou:

  • Bezpečnostní systémy
  • Funkční chemikálie
  • Farmacie
  • Ostatní (organické polovodiče, tepelně vodivé a izolační materiály, pyrotechnika pro ohňostroje, výbušniny pro inženýrské práce, apod.)


Firmy skupiny NK z oblasti bezpečnostních systémů zásobují automobilový světový trh pyrotechnickými iniciátory a gas generátory.

Patří zde:

  • Nippon Kayaku Co., Ltd. se svou továrnou v Himeji, Japonsko, se zaměřuje na trh japonský (web);
  • Kayaku Safety Systems Europe a.s. s výrobními závody ve Vsetíně - pro evropský trh;
  • Kayaku Safety Systems (Huzhou) Co., Ltd. s výrobním závodem v Huzhou, Čína - pro trh asijský;
  • Kayaku Safety Systems de Mexico, S.A. de C.V. s výrobním závodem  v Monterrey, Mexiko - pro trh středoamerický a severoamerický;
  • Kayaku Safety Systems Malaysia Sdn. Bhd. - pro trh jihovýchodní Asie.


Všechny tyto základny se kromě výroby pomocí sdíleného know-how zabývají i výzkumem a vývojem, který probíhá v těsné součinnosti s vývojem zákaznických modulů.


NIPPON KAYAKU Co., Ltd.

Mateřská společnost firmy KSE, Nippon Kayaku Co., Ltd., je tradiční japonský výrobce v oboru speciální chemie a agrochemie, významný producent farmaceutických výrobků a surovin pro přípravu léků, průmyslových barviv, inflátorů pro airbagy, speciálních pryskyřic pro elektroniku, inkoustů pro jet-tiskárny a agrochemie. Byla založena v roce 1916, v roce 2016 oslavila výročí 100 let působení na trhu.

Oficiální název:            Nippon Kayaku Co., Ltd.  
Sídlo společnosti:        Meiji Yasuda Seimei Building 19th and 20th Floors, 1-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
Statutární zástupce:    Atsuhiro Wakumoto, prezident
Kapitál společnosti:     14,9 mld. JPY
Počet zaměstnanců k 30. 9. 2019: 5 882

Bližší informace naleznete na webových stránkách společnosti: www.nipponkayaku.co.jp/english


FIREMNÍ ZNAČKA A MOTTO

Nippon Kayaku Group si vybrala takový slogan, aby pozvedla úroveň firemní identity. Global "sukima" ideas je jednoduchá, snadno pochopitelná a zapamatovatelná fráze, která, společně s názvem společnosti Nippon Kayaku, vyjadřuje celkovou image skupiny Nippon Kayaku.


FIREMNÍ SYMBOL

Grafický znak byl převzat od mateřské společnosti. Symbolizuje firemní politiku skupiny Nippon Kayaku. Prostor uprostřed představuje vesmír, svět a rozlohu Země. Dvě prudce se rozvíjející elipsy znázorňují kreativitu a odvahu a dva kruhy zase důvěru v rámci skupiny Nippon Kayaku a také vůči okolnímu světu.