LOADING....!!!!!
Logo KSE
více
Omezení provozu firmy
Více zavřít

FIREMNÍ OPATŘENÍ K PREVENCI ŠÍŘENÍ COVID-19

Zaměstnanci, návštěvy i všichni obchodní partneři musí dodržovat stanovená pravidla!

Vzhledem k současné situaci s COVID-19 bychom chtěli naše zaměstnance informovat, že provoz v naší firmě zůstává nepřerušen.

Jako opatření proti šíření této nemoci jsme podnikli následující kroky:

1)    Pokud máte jakýkoliv příznak nakažení koronavirem, či se necítíte dobře, je nezbytné, abyste zůstali doma a neprodleně informovali svého ošetřujícího lékaře, případně hygienickou stanici!

2)    Neustále probíhá distribuce dezinfekčních prostředků do všech lokací.

 3)   V budovách firmy probíhá častější úklid prostor. 

4)    Omezujeme cestování mezi lokacemi na nezbytně nutnou dobu. 

5)    V lokacích, kde jsou výdejny obědů (Jasenice, Jablůnka), se rozšířila doba výdeje obědů, aby nedocházelo k velkému shlukování zaměstnanců najednou. 

6)    Opatření pro vjezd do areálů firmy Kayaku:

Jasenice (Lokace 1) – externí dodavatelé nesmí vjet do areálu firmy, tedy nejsou vpuštěni přes hlavní vrátnici. Výjimkou je servis strojů a zařízení. Pracovníci provádějící takový servis jsou do areálu vpuštěni pod podmínkou nošení roušky či respirátoru.

Jablůnka (Lokace 2, Lokace 3) - Zaměstnanci společnosti přijíždějící ve vozidle, včetně řidiče, zůstávají uvnitř auta, identifikační karty přiloží na sklo a strážní služba je takto identifikuje. Výstup z vozidla nebo stahování oken je možný pouze po vyzvání zaměstnancem strážní služby.

Bobrky (Lokace 4, Bobrky office) -  Všichni externí dodavatelé, obchodní partneři aj. musí být vždy vybaveni rouškou. 

7)   Také v naší firmě se potýkáme s nedostatkem roušek, nicméně dnes, tedy 20.3.2020, jsme začali se zásobováním zaměstnanců. Vedení firmy také povolilo používání vlastních roušek ze 100% bavlny, které musí být pravidelně měněny a sterilizovány. (Tímto bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří se na šití bavlněných roušek podílí!)

 

Aktuální počet prokazatelně nakažených zaměstnanců v KSE = 0.

I nadále ale platí, že nejlepší prevencí je chovat se zodpovědně, dodržovat doporučená hygienická pravidla a preventivní opatření!

 

Další příspěvky

 Život v KSE
Život v KSE
02. 03. 2020

Přidáte se ke květnové výzvě projektu Do práce na kole? Smyslem této celorepublikové akce je ukázat, že pokud omezíme každodenní jízdu autem, zlepšíme si nejen svou kondici, ale navíc přispějeme k čistšímu ovzduší.

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
20. 03. 2020

Zaměstnanci, návštěvy i všichni obchodní partneři musí dodržovat stanovená pravidla!

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
30. 09. 2019

Zapojte se do kampaně k prevenci nádorového onemocnění prsu a získejte multifunkční šátek.  

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
21. 08. 2018

Odměnu ve výši 2.000 Kč dostanou všichni zaměstnanci Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) za každý celý odpracovaný rok ve firmě.

Číst více