LOADING....!!!!!
Logo KSE
více
Náborový bonus
Více zavřít

KSE SOUČÁSTÍ ALIANCE PRO STROJÍRENSTVÍ

SOŠ J. Sousedíka hostila zástupce regionálních firem v rámci tzv. Aliance pro strojírenství ve školství.  

Již delší dobu trápí strojírenské firmy v celé České republice nedostatek kvalifikovaných mladých odborníků. Dle posledních odhadů bude deficit pracovníků ve strojírenství tvořit v nejbližší době několik desítek na každou strojírenskou firmu v našem regionu. V celém okrese Vsetín se odhaduje nedostatek takovéto pracovní síly až ve stovkách pracovníků. 

O zmíněné problematice diskutovali 12. dubna na půdě SOŠ J.Sousedíka zástupci Aliance pro strojírenství ve školství. V Alianci se pravidelně setkávají zástupci vedení této školy a regionálních firem. Dle personální manažerky KSE, Ing. Jitky Šimarové, která se Aliance účastnila letos poprvé, se přítomní pokoušeli nalézt odpovědi na otázku: Jak motivovat žáky základních škol pro studium oborů týkajících se strojírenství? 

Dále vedení školy, v čele s panem ředitelem Mgr. Markem Wandrolem, na zasedání informovalo firmy o možnostech stipendií pro talentované žáky školy a o možnostech materiální podpory odborné výuky. Stranou nezůstal ani zájem školy na odborných praxích a prázdninových brigádách studentů přímo ve firmách. 

Škola i firmy se domluvily na tom, že budou i nadále spolupracovat v: 

  •  podpoře uplatnění žáků školy po skončení vzdělání; 
  •  popularizaci a propagaci strojírenských oborů; 
  • podpoře pro získávání žáků základních škol pro studium strojírenských oborů.

 Na toto setkání naváže další akce v závěru dubna 2019, které se také budeme účastnit. 

Zde budeme oslovovat studenty 4. a nabídneme jim možnost práce v naší firmě. 

 Jako poděkování obdrželi zástupci zúčastněných firem krásná perníková vajíčka vyrobená studentkami cukrářského oboru.

Další příspěvky

15. 01. 2019

59. ročník KAIZEN konference se konal v japonském městě Ube.

Číst více
19. 11. 2019

V rámci japonského dne s knihovnou si mohli zájemci vyzkoušet psaní japonských znaků a také si udělat vlastní sushi.

Číst více
20. 09. 2019

KSE uspořádala pro své zaměstnance a jejich rodiny odpoledne plné zábavy.

Číst více
16. 10. 2019

11. říjen patřil na Vsetínsku kampani zaměřené na prevenci nádorového onemocnění prsu

Číst více