LOADING....!!!!!

KSE SOUČÁSTÍ ALIANCE PRO STROJÍRENSTVÍ

SOŠ J. Sousedíka hostila zástupce regionálních firem v rámci tzv. Aliance pro strojírenství ve školství.  

Již delší dobu trápí strojírenské firmy v celé České republice nedostatek kvalifikovaných mladých odborníků. Dle posledních odhadů bude deficit pracovníků ve strojírenství tvořit v nejbližší době několik desítek na každou strojírenskou firmu v našem regionu. V celém okrese Vsetín se odhaduje nedostatek takovéto pracovní síly až ve stovkách pracovníků. 

O zmíněné problematice diskutovali 12. dubna na půdě SOŠ J.Sousedíka zástupci Aliance pro strojírenství ve školství. V Alianci se pravidelně setkávají zástupci vedení této školy a regionálních firem. Dle personální manažerky KSE, Ing. Jitky Šimarové, která se Aliance účastnila letos poprvé, se přítomní pokoušeli nalézt odpovědi na otázku: Jak motivovat žáky základních škol pro studium oborů týkajících se strojírenství? 

Dále vedení školy, v čele s panem ředitelem Mgr. Markem Wandrolem, na zasedání informovalo firmy o možnostech stipendií pro talentované žáky školy a o možnostech materiální podpory odborné výuky. Stranou nezůstal ani zájem školy na odborných praxích a prázdninových brigádách studentů přímo ve firmách. 

Škola i firmy se domluvily na tom, že budou i nadále spolupracovat v: 

  •  podpoře uplatnění žáků školy po skončení vzdělání; 
  •  popularizaci a propagaci strojírenských oborů; 
  • podpoře pro získávání žáků základních škol pro studium strojírenských oborů.

 Na toto setkání naváže další akce v závěru dubna 2019, které se také budeme účastnit. 

Zde budeme oslovovat studenty 4. a nabídneme jim možnost práce v naší firmě. 

 Jako poděkování obdrželi zástupci zúčastněných firem krásná perníková vajíčka vyrobená studentkami cukrářského oboru.

Další příspěvky

22. 10. 2018

Podpořili jsme novou internu Vsetínské nemocnice a.s. částkou 2,35 mil Kč.

Číst více
30. 09. 2019

Zapojte se do kampaně k prevenci nádorového onemocnění prsu a získejte multifunkční šátek.  

Číst více
18. 12. 2018

Šek v hodnotě 200 tis. Kč předán Vsetínské nemocnici během Adventního koncertu

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
20. 04. 2020

Provoz v naší firmě je omezen na další dva týdny.

Číst více