LOADING....!!!!!

VYPROŠŤOVÁNÍ 2018

Soutěž hasičů ve Vyprošťování osob z havarovaných vozidel opět podpořila INDET SAFETY SYSTEMS a.s.

V minulosti prováděly jednotky požární ochrany (JPO) převážně hašení požárů a právě pro tuto činnost byly zřizovány. V současné době je situace odlišná, požáry tvoří přibližně jen 13 ­% zásahů. Naopak činnosti technického charakteru, jako například zásahy u dopravních nehod, vyžadují stále častější přítomnost JPO. V okrese Vsetín zasahovaly v loňském roce požární jednotky u 261 dopravních nehod. Tato skutečnost se odráží v potřebě zajištění vybavenosti a výcviku požárních jednotek pro tento typ mimořádných událostí. 

Jedním ze způsobů, jak zvyšovat připravenost jednotek, je pořádání soutěží ve vyprošťování z havarovaných vozidel. 8. ročníku územního kola soutěže profesionálních jednotek, který proběhl 4. dubna 2018 ve Valašském Meziříčí, se zúčastnilo všech 6 směn z požárních stanic ze Vsetína a Valašského Meziříčí. Nejlepších výsledků dosáhli hasiči směny B ze stanice Valašské Meziříčí, kteří si vítězstvím zajistili nominaci do oblastní soutěže Zlínského a Olomouckého kraje, pořádané 18. 4. 2018 v Přerově. Finanční podporu na organizaci územního kola soutěže a zajištění zázemí hasičům poskytla již po čtvrté i firma INDET SAFETY SYSTEMS a.s.. 

Mjr. Ing. Pavel Kvasnica okomentoval průběh soutěže: 

„Při soutěži má družstvo za úkol zajistit v čase do 20-ti minut vyproštění osoby s podezřením na zranění páteře z vraku vozidla. Rozhodčí v oblasti zdravovědy, taktiky a techniky hodnotí, zda družstvo při zásahu dodrželo stanovené postupy. Např. jestli jsou zajištěny základní životní funkce zraněného či zda se postupovalo šetrně při vyprošťování zraněného s ohledem na jeho zdravotní stav. Dále musí družstvo zajistit stabilizaci vraku vozidla a jeho zabezpečení s ohledem na riziko vzniku požáru, případně únik provozních kapalin. V případě, že nastane potřeba vytvořit dostatečný a bezpečný prostor pro vyproštění zraněného, je nezbytné, aby zasahující jednotka znala konstrukci vozidla, aby při stříhání vraku nedošlo k ohrožení zraněného či samotných zasahujících. 

Tyto taktické postupy vyprošťování se vyvíjí spolu s konstrukčními změnami vozidel. V posledních letech je patrný značný nástup používání vysoko-pevnostních ocelí u karosérií vozidel, navyšování počtu airbagů, jiný způsob upevnění skel do karosérie, apod. Novým trendem je také zvyšování počtu akumulátorů u tzv. hybridních vozidel a elektromobilů. To vše vyžaduje osvětu a přípravu našich jednotek.“ 

Držme palce, aby potřeba jednotek požární ochrany při tomto typu zásahů měla sestupnou tendenci.

Ve Vsetíně proběhne ukázka vyprošťování dne 18.5. 2018 v rámci Dne bezpečnosti, který pořádá Město Vsetín spolu s generálním partnerem. Tím je společnost INDET SAFETY SYSTEMS a.s..

Další příspěvky

 Ostatní
Ostatní
26. 04. 2022

Soutěž v japonském mluveném projevu

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
02. 07. 2020

Rekapitulace dopadů COVID-19 na naši firmu

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
14. 05. 2020

Provoz v naší firmě je opět omezen

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
02. 03. 2020

Přidáte se ke květnové výzvě projektu Do práce na kole? Smyslem této celorepublikové akce je ukázat, že pokud omezíme každodenní jízdu autem, zlepšíme si nejen svou kondici, ale navíc přispějeme k čistšímu ovzduší.

Číst více