LOADING....!!!!!

NEHODA V KSE

!!! V RANNÍCH HODINÁCH DNE 2.7.2018 DOŠLO K POLITOVÁNÍHODNÉ NEHODĚ V PYROTECHNICKÉM PROVOZU FIRMY KAYAKU SAFETY SYSTEMS EUROPE A.S. V PROVOZOVNĚ JABLŮNKA !!!  

V ranních hodinách dne 2.7.2018 došlo k politováníhodné nehodě v pyrotechnickém provozu firmy Kayaku Safety Systems Europe a.s. v provozovně Jablůnka. 

OFICIÁLNÍ PROHLÁŠENÍ Z 2.7.2018: 

Dne 2. 7. 2018 okolo 9. hodiny ráno došlo k nehodě v provozovně Jablůnka, L3, v objektu 204 na operaci tabletování. V této budově se vyrábí Gas generanty (GG) pro výrobu inflátorů a Green propellantů (GP) pro Micro Gas Generátory (MGG). 

Při nehodě došlo ke zranění. Jeden zaměstnanec byl hospitalizován a tři zaměstnanci následně absolvovali zdravotní prohlídku. 

Při explozi došlo k poškození místnosti a zařízení, kde probíhala daná výrobní operace a to včetně střechy. Statika objektu porušena nebyla. Budovy na výrobu a zpracování výbušnin jsou speciálně konstruované tak, aby energie uvolněná při explozi byla směrována do vytyčené zóny, tzv. výmětné stěny. 

Místo nehody bylo řádně zabezpečeno v součinnosti s Hasičským záchranným sborem a Policií ČR. Objekt 204 a oblast kolem něj byly po dobu 48 hodin pod nepřetržitým dozorem Policie ČR. Byl zamezen přístup všem osobám, včetně techniků KSE, a to po dobu 2 dní, kdy bylo monitorováno místo nehody jakož i okolí objektu. 

Nehodu vyšetřuje Policie ČR a Báňský úřad ve spolupráci s bezpečnostními techniky společnosti KSE. Zatím stále probíhá ohledávání místa nehody a délka vyšetřování není známa. Nejsme tedy schopni určit, kdy bude obnovena výroba na objektu 204. V souvislosti s odstávkou výroby dojde k výpadkům dodávek zákazníkům. Dotčené obchodní partnery jsme již informovali. 

Apelujeme proto na všechny zaměstnance, aby dodržovali stanovené bezpečnostní předpisy a technologické postupy a používali určené osobní ochranné pracovní prostředky. Prosím, abychom se všichni věnovali své práci, tak jako doposud. Naše další zakázky běží bez omezení. 


(Radim Spisar, senior manažer) 


ZPRÁVA Z 3.8.2018 

Nejprve bych uvedl na pravou míru řadu mylných a zavádějících informací, které byly publikovány v místních i celorepublikových sdělovacích prostředcích. Senzacechtivá média se předbíhala v dramatickém reportování z nehody o několika těžce zraněných a jejich následném odvozu vrtulníkem. Již několik dní nemáme nikoho v pracovní neschopnosti způsobené nehodou a vrtulník je taktéž výmysl. 

O příčinách nehody koluje mnoho dohadů a domněnek, ale stále probíhají šetření jak státními autoritami, tak pyrokomisí KSE i specialisty z Nippon Kayaku. Na závěry šetření si budeme muset ještě počkat. 

Jelikož nedošlo k žádnému poškození statiky budovy č. 204, tak se našim specialistům z oddělení ENG, PROD a externím firmám podařilo za 14 dní vyčistit a opravit většinu poškozených částí tohoto objektu. Dále byla opravena klimatizace, zasíťování, osvětlení, všechna čidla a senzory, hasicí systém atd. Na základě těchto výborných výsledků práce inspektoři z Báňského úřadu ve čtvrtek odpoledne (26.7.2018) povolili obnovení výroby. 

Situace s výrobním zařízením je trochu složitější. Nástroj na výrobu tablet o průměru 3 mm byl opraven a je již zpět ve firmě. Nicméně samotný lis byl odeslán na analýzu poškození a čekáme na další informace o jeho stavu a době nezbytné na opravu. 

O nehodě jsme samozřejmě ihned informovali naše zákazníky, přičemž tři z nich k nám poslali „krizové“ týmy, aby zjistili závažnost nehody a její dopady na sériové dodávky. Od této nešťastné události uplynuly čtyři týdny a zatím výroba u našich zákazníků i v automobilkách běží bez přerušení. Je to dáno bezpečnostními rezervami, které si všechny firmy v dodavatelském řetězci drží, ale ty soustavně klesají. 

Je zřejmé, že po rozběhu výroby bude celá firma pod tlakem na zvýšení kapacity zbylých výrobních zařízení na GG, GP i MGG. Počítáme, že i v nejlepším případě budeme schopni dosáhnout maximálně 80% naší původní kapacity GG a GP. 

Bude zapotřebí mimořádného úsilí. Vedení firmy by chtělo touto formou požádat všechny zaměstnance o spolupráci a vstřícnost. 

O situaci vás budeme průběžně informovat. 


(Radim Spisar, senior manažer)

Další příspěvky

05. 12. 2018

Vědecký festival a Kolegium ředitele na ISŠ-COP Valašské Meziříčí

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
20. 10. 2021

7. ročník Dne pro růžovou stužku nezvykle v kině Vatra

Číst více
 Život v KSE
Život v KSE
13. 05. 2022

Pojeďte s námi do práce na kole!

Číst více
21. 08. 2018

Odměnu ve výši 2.000 Kč dostanou všichni zaměstnanci Kayaku Safety Systems Europe a.s. (KSE) za každý celý odpracovaný rok ve firmě.

Číst více