LOADING....!!!!!

Ocenění starosty města Vsetín

Ocenění za významný firemní počin v oblasti sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné

Společnost Kayaku Safety Systems Europe obdržela Ocenění starosty města Vsetín za významné počiny zejména v oblasti sociální, kulturní, sportovní, vzdělávací a volnočasových aktivit. Firma se jak organizačně, tak finančně podílí na zajištění kampaně zaměřené na prevenci nádorového onemocnění prsu s názvem Den pro růžovou stužku. Zmíněná akce je organizována ve spolupráci s ZO ONKO-DUHA Vsetín a Vsetínskou nemocnicí. Dále dlouhodobě podporuje vzdělávání v oblasti bezpečnosti a hasičský sport samotný stejně jako dětské oddíly sboru dobrovolných hasičů ve Vsetíně. Například společně s dalšími partnery zajištěním tzv. Dnů bezpečnosti ve Vsetíně nebo aktivitu s názvem Přesná jízda s Kayaku.

Spolupráce Kayaku s Diakonií Vsetín trvá od roku 2006 a jako stěžejní je vnímána především pravidelnost této podpory, čímž přispívá ke stabilizaci ekonomické situace Diakonie. Je zde možné zmínit především pomoc při vzniku Domova Vyhlídka pro 22 seniorů nebo vznik nové služby Domácí hospic Devětsil. Ze strany Diakonie je velmi ceněn také zájem managementu o aktivity, včetně jejich účasti na akcích. 

Kayaku se pravidelně zapojuje do veřejných akcí zaměřených na ekologii, jako například Ukliďme Česko či Do práce na kole. Další pomoc oceněné organizace je nasměrována například do Vsetínské nemocnice, Charity Vsetín, místních škol nebo do Azylového domu pro matky s dětmi.

Více na stránkách města Vsetín zde.

Další příspěvky

 Ostatní
Ostatní
28. 06. 2021

Moravian Wallachia Classic - 1. ročník závodů veteránů na Moravě 

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
19. 11. 2019

V rámci japonského dne s knihovnou si mohli zájemci vyzkoušet psaní japonských znaků a také si udělat vlastní sushi.

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
02. 02. 2021

Sbírka mezi zaměstnanci, určená na nákup občerstvení pro zdravotníky, vynesla přes 9 tis. Kč.

Číst více
 Pomoc a podpora
Pomoc a podpora
17. 12. 2020

Zaměstnanci naší firmy se zapojili do finanční sbírky pro děti z Dětského domova a ZŠ Vizovice. 

Číst více