LOADING....!!!!!
Logo KSE
více
Celozávodní dovolená 15. - 28.7.
Více zavřít

KAYAKU spirit

= firemní vize skupiny Nippon Kayaku

KAYAKU spirit je ideálním stavem ( = firemní vizí) pro skupinu Nippon Kayaku. Říká, že chceme "trvale poskytovat společnosti ty nejlepší výrobky skrze neustálý pokrok a sdílené morální hodnoty".    

Firemní vizi chápeme jako návod ke zdravému a kvalitnímu způsobu řízení firmy, jako možnost vytvoření lepší firemní kultury založené na morálních hodnotách. Svou každodenní činností se zasazujeme o její naplnění. Vodítkem nám je Charta etiky a Etický kodex skupiny Nippon Kayaku.

Základní politika udržitelného řízení

Na základě naší firemní vize, KAYAKU spirit, zavedla skupina Nippon Kayaku 1. 4. 2022 udržitelný způsob řízení, který zajišťuje transparentnost a spravedlnost a který prostřednictvím obchodních aktivit přispívá k realizaci udržitelného prostředí a udržitelné společnosti, čímž si udržuje důvěru zainteresovaných stran.