LOADING....!!!!!
Logo KSE
více
Celozávodní dovolená 15. - 28.7.
Více zavřít

Etický kodex

skupiny Nippon Kayaku

Za účelem dodržování Charty etiky byl vydán Etický kodex, dle kterého jednají všichni naši zaměstnanci a členové statutárních orgánů.

Etický kodex skupiny Nippon Kayaku

Etický kodex pro podnikatelské aktivity
1. Bezpečnost a jakost výrobků
2. Poskytování informací o výrobcích
3. Poctivost a nepodjatost v obchodních transakcích
4. Zákaz nepřiměřených darů a pohoštění
5. Priorita etiky
6. Zákaz vyvíjení aktivit směřujících k vlastnímu prospěchu.
7. Dodržování místních zákonů a respekt k mezinárodním normám, kulturám a zvyklostem
8. Řádná ochrana firemního majetku a jeho efektivní využívání
9. Aktivní přístup k zlepšování firemních procesů
10. Odmítnutí protispolečenských sil

Etický kodex pro vztah ke společnosti
11. Společenský přínos
12. Spolupráce s místní společností
13. Včasné a řádné zveřejňování informací
14. Důsledné havarijní plány
15. Zákaz obchodování zasvěcených osob
16. Soužití s okolím
17. Ochrana životního prostředí

Etický kodex pro nakládání s firemními informacemi
18. Ochrana firemních informací
19. Ochrana osobních údajů
20. Řádné využívání informačních systémů
21. Respektování práv druhých

Etický kodex pro vztah firmy k jednotlivcům
22. Udržování pracovního prostředí
23. Zákaz obtěžování (harassmentu)
24. Respektování lidských práv a práva soukromí

Osoby podléhající Etickému kodexu
Etický kodex platí pro všechny zaměstnance a členy statutárních orgánů skupiny Nippon Kayaku.

Dopady při nedodržení Etického kodexu

Členové statutárních orgánů a zaměstnanci, kteří poruší Etický kodex, mohou být stíháni dle Pracovního řádu a souvisejících právních předpisů.


Charta etiky a Etický kodex skupiny Nippon Kayaku vyjadřují základy pro uplatňování KAYAKU spirit a stanovují zásady chování pro všechny zaměstnance skupiny Nippon Kayaku.